GEDRAGS- EN BEROEPSCODE

In de Gedrags- en beroepscode wordt omschreven hoe een professioneel en redelijk handelend alternatieve of complementaire therapeut zich dient te gedragen terwijl deze in functie is.Alle zorgaanbieders op deze website zijn aangesloten bij een door de zorgverzekeraars erkende beroeps- of brancheorganisatie. Als voorwaarde voor het lidmaatschap geldt, dat zij dienen te voldoen aan de door deze organisatie gehanteerde regels m.b.t. het handelen in functie. Omdat de therapeut vrij is in de keuze bij welke beroepsorganisatie hij/zij zich wil aansluiten, zijn er geen eenduidige richtlijnen m.b.t. de gedrgas- of beroepscode. Hierbij kan echter wel opgemerkt worden dat de onderlinge verschillen klein zijn.

Naast dat de zorgaanbieder zich dient te houden aan de gedrgas- en beroepscode, dient deze ook te voldoen aan de door de overheid ingestelde wetten zoals de Wkkgz (Wet klachten en geschillen zorg) en de Wtza (Wet toetreding zorg aanbieders). Om hieraan te kunnen voldoen zijn alle zorgaanbieders tevens aangesloten bij een geschillencommissie of een klacht- en geschilleninstantie. Als consument (cliënt) heeft u recht op een ethische benadering en dienen al uw gegevens met betrekking tot uw privacy gewaarborgd te blijven. Indien u van mening bent dat u niet op de juiste manier een behandeling of consult heeft ondergaan, dan kunt u daar melding van maken bij deze instantie. Van elke zorgaanbieder vindt u de relevante gegevens onderaan de pagina.

ProVital wil graag een platform zijn voor hoogwaardige dienstverlening. Voor elke zorgverlener geldt, dat zijn voldoen aan aanvullende eisen die door ProVital worden gesteld. Zo hebben zij allen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) weten te overleggen. Een behandelingsovereenkomst dient als basis voor een behandeling of consult.


ProVital Logo Transparant

ProVital is een Landelijk opererend en eigentijds collectief in het complementaire werkveld en levert hoogstaande dienstverlening aan zelfbewuste mensen. Ons landelijk netwerk van samenwerkende praktijken voldoen aan de PLATO-eindtermen zoals opgesteld door de universiteit van Leiden en beschikken allen over een door de zorgverzekeraars verplicht gestelde AGB-code. Hierdoor komen zij in aanmerking te voor een gedeeltelijke vergoeding uit een aanvullend zorgpakket door de meeste zorgverzekeraars.

Wetenswaardigheden

Over Ons…
Betrouwbaarheid
Nieuwsberichten
In de Media
(Huis)artsen
Aanmelden zorgverleners

Copyright by ProVital B.V. All rights reserved.