PROVITAL LIFESTYLE EXPERTS

Samenwerkende professionals in de complementaire gezondheidszorg. Holistische benadering van fysieke en mentale gezondheid, en welbevinden.
Doe de gratis preventiecheck!


PROVITAL HYPNO- THERAPIE

Erkende, gecertificeerde hypnotherapeuten met AGB-code. Gedeeltelijke vergoeding door veel zorgverzekeraars mogelijk in een aanvullend zorgpakket!
Ga naar het overzicht!


PSYCHE

Hulp bij psychische, mentale en emotionele onbalans of klachten


MEER INFO


VOEDING

Advies over gezonde voeding, mineralen en supplementen


MEER INFO


BEWEGING

Alles over het beweging en herstel van de natuurlijke lichaamsfuncties


MEER INFO


ARTSEN

Een second opinion of aanvullend advies van een arts nodig?
Collectief samenwerkende zorgprofessionals


Provital Lifestyle Experts is een collectief en online platform van samenwerkende zorgprofessionals in het complementaire werkveld. Kenmerkend en onderscheidend is de visie waarbij op een holistische wijze naar de mens wordt gekeken. De mate waarin iemand zich geestelijk, lichamelijk en sociaal goed voelt, is van invloed op het dagelijks leven en functioneren. Een optimale balans tussen lichaam, voeding en geest is hierin een belangrijke factor. Door verbeteringen aan te brengen in de leefstijl worden gezondheidsrisico’s beperkt.

ProVital Lifestyle Experts is er voor zelfbewuste mensen die willen investeren in zichzelf en op zoek zijn naar oplossingen om dit te kunnen realiseren. Onze zorgprofessionals zijn er voor mensen die op zoek zijn naar een betere kwaliteit van leven, succesvol willen zijn en maximaal willen participeren in de maatschappij. Lekker in je vel, dan red je het wel!


Doe de gezondheids- preventiecheck


Epigenetica en wetenschappelijke bewezen methodes

Epigenetica is de wetenschappelijke studie naar de uitwerking van genen op de ontwikkeling van een organisme. Het draait daarbij om hoe je set aan genen tot uiting komt en de invloed die de omgevingsfactoren daarbij hebben. Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat leefstijl van grote invloed kan zijn voor het voorkomen van ziekten en zelfs van wezenlijk belang is om ziekten te bestrijden. Onderzoeksleider Mark Davis van de Stanford University geeft naar aanleiding een recent onderzoek dat in 2015 is uitgevoerd aan, dat omgevingsfactoren de invloed van de meeste erfelijke factoren overschaduwen.

Hoewel veel wetenschappers sceptisch zijn over de mogelijkheden om in te grijpen op het epigenoom, zijn er andere gerespecteerde wetenschappers die uitgesproken voorstander zijn van de epigenetica. Zo is Dr. Bruce H. Lipton, een Amerikaanse ontwikkelingsbioloog, een uitgesproken voorstander van dit concept. Hij gaat uit van het primaat van de omgeving en trekt dit zelfs door naar de kracht van (positieve) gedachten.

Prof. Dr. Jörg Spitz, arts met specialisatie in de nucleaire voedingsgeneeskunde, richtte de Akademie für menschliche Medizin (AMM) op, een samenwerking tussen meer dan 220 artsen, wetenschappers en therapeuten die zich bezighouden met het verbeteren van de leefstijl op alle vlakken zoals de mentale gezondheid, voeding en voedingssupplementen, beweging en de invloed van omgevingsfactoren. Zijn missie: gezond ouder worden begint bij jezelf!

De zorgprofessionals zoals op deze website weergegeven ondersteunen de inzichten zoals hiernaast vermeld. Zij zijn zich ervan bewust dat veranderingen in leefstijl een rol kunnen spelen bij tal van veel voorkomende ziekten zoals hart- en vaataandoeningen, kanker, Alzheimer en dementie gerelateerde klachten, hoge bloeddruk, depressieve klachten en bijvoorbeeld Diabetes Mellitus (suikerziekte). Hoewel zij zich in eerste instantie richtten op preventie, kunnen de gehanteerde behandelingen ook complementair worden toegepast. Het is nooit te laat om een gezondere leefstijl na te leven, ook wanneer je momenteel een reguliere behandeling ondergaat. Het vervangt een reguliere behandeling weliswaar niet maar ondersteund het herstel of een niet-medische wijze.

De meeste mensen weten wel welke veranderingen zij moeten ondergaan om hun gezondheid te bevorderen. De vraag die vaak rijst is: waar begin ik en hoe pak ik dit precies aan? Bezoek hiervoor eens een erkende therapeut die je hierop antwoord kan geven, van de juiste adviezen kan voorzien en tegelijk, indien nodig en gewenst, een behandeltraject kan aanbieden.

De therapeuten op deze website hebben allen hun eigen expertise en werken vanuit een holistische visie. Zij maken gebruik van wetenschappelijk aangetoonde methodes en methodieken die deels door de meeste zorgverzekeraars vergoed worden vanuit een aanvullend zorgpakket. Ze zijn aangesloten bij een beroeps- of brachevereniging en houden hun kennisniveau en vaardigheden op peil door jaarlijks verplichte bij- en nascholingen en intervisies.

ProVital Logo Transparant

ProVital is een Landelijk opererend en eigentijds collectief in het complementaire werkveld en levert hoogstaande dienstverlening aan zelfbewuste mensen. Ons landelijk netwerk van samenwerkende praktijken voldoen aan de PLATO-eindtermen zoals opgesteld door de universiteit van Leiden en beschikken allen over een door de zorgverzekeraars verplicht gestelde AGB-code. Hierdoor komen zij in aanmerking te voor een gedeeltelijke vergoeding uit een aanvullend zorgpakket door de meeste zorgverzekeraars.

Wetenswaardigheden

Over Ons…
Betrouwbaarheid
Nieuwsberichten
In de Media
(Huis)artsen
Aanmelden zorgverleners

Copyright by ProVital B.V. All rights reserved.